پروژه های دانشگاهی

بپروژه های دانشگاهی ارتباط با ما  تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت…

خلاصه کتاب های مدیریتی

خلاصه کتاب های مدیریتی ارتباط با ما تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس…

روش های تصمیم گیری

نگارش مقاله ارتباط با ما تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت –…

تقویت رزومه علمی

بهبود رزومه علمی استخراج مقاله از پایان نامه شما نگارش مقاله برای رشته های مدیریت نگارش مقاله با روش های…

قیمت گذاری انتقالات داخلی

قیمت گذاری انتقالات داخلی انتقال کالاها و خدمات بین قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی بزرگ که به شکل غیرمتمرکز…

تئوری محدودیت ها (TOC)

تئوری محدودیت ها (TOC) این روش توسط یک فیزیکدان اسرائیلی به نام الیاهوم گلدرت در انستیتوی وی در نیوهاون بعد…

Additive Manufacturing

تولید افزایشی (Additive Manufacturing) چکیده در متن حاضر ابتدا مقدمه ای از روند پیدایش فناوری تولید افزایشی که بیشتر با…

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء(Internet of things) چکیده امروزه اینترنت اشیاء به عنوان چتری برای پوشش جنبه­ های مختلف مرتبط با گستره اینترنت…